VEKALETNAME

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığında, bağlantıları Türkiye hudutları dahilind...